Loader

PERA Modeli

Özel Eğitim Hizmetlerinin kapsamında olan Psikoloji- Eğitim -Rehabilitasyon -Akademi boyutlarını bütünleştirerek bünyesinde barındıran Özel Eğitimde PERA Modeli, Türkiyede ilk defa özel eğitime gereksinim duyan bireylerin ve ailelerin erişebileceği tüm hizmetleri bilimsel dayanaklı yaklaşımlarla ve güncel uygulamalarla birleştirerek sürekli eğitimlerle ülke geneline yaygınlaştırmayı hedefleyen bir özel eğitim uygulama modeli olarak geliştirilmiştir. 

PERA modeli işleyişi bakımından 4 boyuttan oluşur.

Psikoloji

 • Ailelere Yönelik Psikolojik Danışma ve Rehberlik
 • Aile Psikolojik Danışmanlık (Bireysel veya grup)
 • Aile Eğitim Seminerleri
 • Bireyselleştirilmiş Aile Hizmet Planı
 • Çocuklara Yönelik Psikolojik Danışma ve Rehberlik
 • Çocuk Değerlendirme Testleri
 • Psikodrama
 • Psikoeğitsel hizmetler

Eğitim

 • Tanılama
 • Tıbbi Tanılama
 • Eğitsel Tanılama
 • Eğitim Programları
 • Risk grubunda bulunan çocuklar için PERA Danışmanlık Merkezi Programı
 • Tanı almış çocuklar için PERA Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi Programı

Rehabilitasyon

 • Bireysel eğitim programları
 • Grup eğitimi programları
 • Fizyoterapi programları
 • Ergoterapi ve Duyu Terapisi programları
 • Dil ve konuşma terapi programları

Akademi

 • Özel Eğitim Personelinin Eğitimleri
 • Sertifikasyon
 • Hizmetiçi eğitim
 • Süpervizyon uygulama eğitimleri
 • Akademik eğitim desteği
 • Akademik özel danışmanlık hizmetleri
 • Kurumsal danışmanlık hizmetleri
 • Bilimsel toplantılar hazırlama ve katılım desteği
 • Özel eğitimde teknolojik hizmetler ve uygulama eğitimleri
 • Proje danışmanlık hizmetleri

PERA MODELİ Hangi gelişim alanlarında etkilidir?

 • Beceri gelişimi (Psikomotur becerileri gelişim, sosyo-duygusal gelişim, bilişsel gelişim, dil gelişimi, özbakım becerileri  gelişimi)
 • Davranış Yönetimi (Olumlu davranışları artırma, olumsuz davranışları azaltma)
 • Akademik Beceri Gelişimi
 • Zeka kapasitesi ve Duygulanım Gelişimi
 • Zihin Kuramı Becerilerinin Gelişimi
 • Görme ve işitme duyarlılığını geliştirme
 • Bütüncül Duyu alanlarının gelişimi

E-Bülten Listemize Kaydolun

E-Bülten abonemiz olarak yeni ürünlerimiz, promosyonlarımız, kapmpanyalarımız ve daha birçok konuda anında haberdar olabilirsiniz.

Yapmanız gereken sadece aşağıdaki formu doldurmak !