Loader

PERA Çalışma İlkeleri

 • Eklektik yaklaşımla hazırlanmış programlar uygulanmaktadır.
 • Disiplinler arası ekip çalışmasına elverişli bir çalışma sistemi sağlanmaktadır.
 • Özel gereksinimli bireylere yönelik tüm gelişim alanına yönelik eğitim verecek şekilde planlamalar yapılmaktadır.
 • Eğitim çalışmalarında ve sunulan hizmetlerde ailenin dinamikleri ve kültürel özellikleri dikkate alınmaktadır.
 • Eğitimin her aşamasında bilimsel dayanaklı uygulamalar temel alınmaktadır.
 • Özel eğitimde hizmet veren personel niteliğini artırmaya yönelik sürekli hizmetiçi eğitim çalışmaları yapılmaktadır.
 • Ulusal ve uluslararası alan yazında geçerli ve güvenilir eğitim programları ve değerlendirme araçlarıyla kendini sürekli güncelleyen bir eğitim anlayışına sahiptir.
 • Özel gereksinimli her bir bireye yönelik bireysel ve sistematik uygulamalar planlanmaktadır.
 • Özel gereksinimli bireylere yönelik verilen hizmetler gelişimi izleme ve değerlendirme ekibi tarafından izlenmektedir.
 • Kurum dışı değerlendirmeler kadar kurum içi değerlendirme sistemleri ile kurumsal yapı sürekli dinamik tutulmaktadır.
 • Özel gereksinimli birey ve ailelerine yönelik verilen tüm hizmtlerde etik ilkelerden ödün verilmemektedir.
 • Kurumlara ve bireylere yönelik uygulanan programların sürekli takibi ve güncellenmesi yapılmaktadır.
 • Teorik bilgi ve klinik tecrübeye sahip nitelikli personel ile çalışma ekipleri oluşturulmaktadır.
 • Özel eğitimde her yetersizlik türünde uygulanabilir bilimsel alt yapısı olan modüler programlar tercih edilmektedir.
 • Üniversiteden akademik danışmanlık hizmetleri sağlanarak bilimsel çalışmalarla uygulamaların etkilliği artırılmaktadır.
 • Özel gereksinimli her bireye yönelik çoklu veri kaynağına dayalı değerlendirmeler yapılmaktadır.
 • Her vakada bireysel farklılıkları dikkate alan ve performans temelli işlevsel amaçlar belirlenmektedir.
 • Özel gereksinimli birey ve ailesinin sosyal hayata entegrasyonu odak alınmaktadır.
 • Özel gereksinimli bireylerin çevreleriyle olan sosyal etkileşimlerini güçlendirmeyi hedef almaktadır.
 • Özel gereksinimli bireylerin topluma uyumlu, bağımsız ve üretici bireyler olması hedeflenmektedir.

E-Bülten Listemize Kaydolun

E-Bülten abonemiz olarak yeni ürünlerimiz, promosyonlarımız, kapmpanyalarımız ve daha birçok konuda anında haberdar olabilirsiniz.

Yapmanız gereken sadece aşağıdaki formu doldurmak !